top of page
Vertical File Cabinet

Interneta portāla alveja.lv lietošanas noteikumi

 

Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums:

 

Pārdevējs – SIA “V Network”, reģ. Nr. 42103111251, juridiskā adrese: Dārza iela 46 – 20, Liepāja, LV-3401, e-pasts: info@alveja.lv.

Pircējs – rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona (kuras vārdā rīkojas tās pilnvarots pārstāvis), kura tīmekļa vietnē ar vai bez reģistrācijas veic Pasūtījumu un samaksu par pasūtītajām Precēm. 

Tīmekļa vietne - tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.alveja.lv, kurā Pircējam tiek nodrošināta iespēja veikt Preču pasūtījumus.

Preces – jebkuras redzamā veidā tīmekļa vietnē izvietotas preces, kuras Pircējam ir iespējams pasūtīt.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot preču atgriešanu.

Pasūtījums – tīmekļa vietnē www.alveja.lv Pircēja tiešsaistē veikts pasūtījums, kurā Pircējs norāda: Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, Pasūtījuma apmaksas veidu, Preču piegādes veidu. Pasūtījums ir pilnīgi izpildīts, kad Pircējs ir saņēmis Preces un veicis samaksu pilnā apmērā par Pasūtījumā norādītajām Precēm un izvēlēto Preču piegādes veidu, izmantojot kādu no Pārdevēja piedāvātajiem apmaksas veidiem.

Pasūtījuma pieņemšana – automātisks paziņojums Pircējam no tīmekļa vietnes sistēmas, ka Pircēja veiktais pasūtījums ir pieņemts un sākta tā komplektēšana, kas tiek Pircējam izsūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi.

Paku automāts- ierīce ar fiksētu atrašanās vietu Preču saņemšanai. DPD Paku Skapis, vai Omniva Pakomāts.

Iepirkumu grozs – virtuāls preču grozs, kurš Pircējam nodrošina iespēju iekļaut vai dzēst Preces no izvēlēto Preču saraksta pirms Pasūtījuma pabeigšanas. Iepirkuma grozā iekļauto Preču pieejamība netiek garantēta līdz brīdim, kad Pasūtījums ir pilnīgi pabeigts.

Uztura bagātinātāji – preces, kuras ir Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā iekļauti uztura bagātinātāji. Pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir jāņem vērā sekojošais: “Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!”

 

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības - Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā definēta kā „patērētājs”) tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes dienas, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no Distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

Atlaižu kupons – Mārketinga kampaņu laikā, veicot Pasūtījumu, Pircējam var tikt piedāvāta iespēja izmantot Atlaižu kuponu papildu atlaides iegūšanai, kā atlaidi Pirkumam noteiktas naudas summas vērtībā vai bezmaksas dāvanas saņemšanai.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie paredz www.alveja.lv darbības noteikumus. Noteikumi piemērojami, ja Pircējs izvēlas un iegādājas tīmekļa vietnē piedāvātās Preces un pakalpojumus vai jebkādā citā veidā izmanto tās sniegtos pakalpojumus.

1.2. Informācija par Pircēja personas datu apstrādi, lietojot tīmekļa vietni, ir ietverta Privātuma politikā, kas ir pieejama Tīmekļa vietnē.

1.3. Preču pasūtīšanu tīmekļa vietnē ir tiesīga veikt:

1.3.1. rīcībspējīga fiziska persona;

1.3.2. tiesībspējīga juridiska persona;

1.3.3. nepilngadīga persona, bet ne jaunāka par 14 gadiem, kas ir informējusi savu likumisko pārstāvi par Preču pasūtīšanu un likumiskais pārstāvis ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā likumiskais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

1.4.     Izmantojot Tīmekļa vietni jebkādā veidā, Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties tīmekļa vietnē – tas atbilst šajos Noteikumos noteiktajai Pircēja definīcijai.

1.5.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumiem, to grozījumiem vai papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē un tie stājas spēkā to publicēšanas dienā, ja Noteikumi nenosaka citādi.

1.6.     Ja Pasūtījums ir pieņemts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kuri bija spēkā līdz Pasūtījuma pieņemšanas brīdim, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.7.     Ja Pircējs nav iepazinies un (vai) pilnīgi vai daļēji nepiekrīt Noteikumiem, tad Pircējam nebūs iespējams veikt Preču pasūtījumu tīmekļa vietnē. Pircējam veicot pasūtījumu tīmekļa vietnē, uzskatāms, ka tas ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, kā arī ir informēts par personas datu apstrādi, iepazīstoties ar Privātuma politiku.

1.8.  Pārdevējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam, ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kuras ir spēkā Pasūtījuma pilnīgas pabeigšanas brīdī.

 

 

 

2. Katalogs, preces, preču cenas

2.1.  Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Faktiski piegādātās Preces vai to iepakojumi var atšķirties no ilustrācijās norādītajiem pēc to lieluma vai izskata, tomēr Pārdevējs darīs maksimāli iespējamo, lai šādu atšķirību nebūtu vai tās būtu minimālas.

2.2. Jebkāda un jebkādā formātā Tīmekļa vietnē izvietotā informācija jeb saturs, tajā skaitā, bet ne tikai, fotogrāfijas un citi vizuālie materiāli, var būt Pārdevēja īpašums. Šāds saturs tiek aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Jebkādas darbības ar šo saturu, jebkādos nolūkos, var būt autortiesību vai citu tiesību aktu pārkāpums. Tīmekļa vietnes satura izmantošana, pārdošana, izplatīšana, pavairošana, atvasinātu darbu radīšana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

2.3. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras Preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta.

2.5. Preču cenas tīmekļa vietnē norādītas Euro ar PVN, ar katrai precei piemērojamo PVN likmi.

2.4. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes un (vai) citu izvēlēto pakalpojumu maksa tiek piemērota papildus Preču cenai. Uz Pasūtījuma veikšanas brīdi spēkā esošā maksa par piegādi Pircējam tiek attēlota veicot Pasūtījumu, atkarībā no piegādes veida un vietas.

 

3. Iepirkumu grozs

3.1. Iepirkumu grozs veidojas, Pircējam aplūkojot Preču katalogu un pievienojot izvēlētās preces grozam, nospiežot pogu “GROZS”. Pievienojot preces iepirkumu grozam, Pasūtījums netiek veikts. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt – pievienot vai dzēst Preces.

3.2. Preces Tīmekļa vietnē Pircējs var meklēt, izmantojot piedāvātās meklēšanas funkcijas. Preces var atlasīt pēc dažādiem kritērijiem, piemēram: Nosaukums, Preces veids, kategorija vai Cena.

3.3. Pircējam, pēc Preču atlases veikšanas Iepirkumu grozā, Pasūtījuma veikšanai nepieciešams nospiest pogu “GROZS”, pēc kā tiks attēlotas visas līdz šim Iepirkumu grozam pievienotās preces. Lai uzsāktu Pasūtījuma veidošanu, Pircējam nepieciešams nospiest pogu “Iegādāties”.

3.4. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo / maksimālo Preču vienību daudzumu konkrētai Precei vienā Pasūtījumā.
 

 

4. Preču piegādes veidi, termiņi un maksa par piegādi

4.1. Veidojot Pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preču saņemšanas veidu. Preču piegādes veidi, informācija par piegādes termiņiem un piegādes maksu pieejama https://www.alveja.lv/piegades-noteikumi.

4.2. Piegādes, kas veicamas uz Paku automātiem var aizkavēties sakarā ar pasta pakalpojumu sniedzēja noslodzi.

4.3. DPD Paku Skapis un Omniva Pakomāts atrodas ārpus telpām, kur uz sūtījumiem var iedarboties āra gaisa temperatūra un par to Pārdevējs neuzņemas atbildību.

 

 

5. Apmaksas noteikumi

5.1. Pēc piegādes veida izvēles, Pircējam ir iespēja izvēlēties maksāšanas veidu.

5.2. Pircējs var apmaksāt Pasūtījumu sekojošos veidos:

5.2.2 Veikt pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu ar atsauci par pasūtījuma numuru.

5.3. Pārskaitījuma veikšanas izmaksas uz Pārdevēja tīmekļa vietnes norēķinu kontu sedz Pircējs.

5.4. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad tas ir saņemts Pārdevēja bankas norēķinu kontā.

 

6. Pasūtījuma izpilde

6.1. Pasūtījuma piegādes un izpildes laiks ir atkarīgs no izvēlētā Preču apmaksas veida un laika, kad Pasūtījums ir veikts.

6.2. Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs pilnībā pabeidzis Pasūtījumu, kā arī saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu e-pastā.

 

6.3. Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas saņemt Preces kādā no Paku automātiem vai citiem Pasūtījuma noformēšanas brīdī izvēlei pieejamajiem Preču saņemšanas punktiem, tad, saņemot informatīvu SMS īsziņu par sūtījuma atrašanos attiecīgajā saņemšanas punktā, Pircējs var doties saņemt iegādātās Preces.

6.4. Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes pakalpojumu sniedzēju piegādes kavējumiem, neatkarīgi no iemesliem vai apstākļiem, kuru dēļ tie radušies.

 

7. Preču saņemšana

7.1. Piegādātās Preces Pircējs saņem kartona kastē vai kādā citā aizsargājošā ārējā iepakojumā (aploksnē ar burbuļplēvi).

7.2.    Pirkumu apliecinošs dokuments – pavadzīme, Pircējam, neatkarīgi no samaksas vai piegādes veida, tiek sagatavota un izsūtīta elektroniskā formā uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Elektroniskā pavadzīme derīga bez paraksta. Veicot Pasūtījumu Pircējs apstiprina savu piekrišanu saņemt pirkuma pavadzīmi elektroniski.

7.3. Pircējam, saņemot Preces, ir pienākums atvērt ārējo Pasūtījuma iepakojumu un pārliecināties par to, vai ir piegādāta Pircēja Pasūtītā Prece (tajā skaitā, piegādāts pasūtītais Preču skaits) un, vai nav konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi.

7.4. Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu – Pasūtījuma izpildi. Preču saņemšanas fakta apliecināšana notiek vienu dienu pēc pasūtījuma saņemšanas.

7.5. Ievērojot neatbilstības Preču kvalitātē un/vai Preču komplektācijā, Pircējs, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no Pasūtījuma saņemšanas, informē Pārdevēju par Preci kuras kvalitāte un/vai komplektācija ir neatbilstoša vai ir konstatētas neatbilstības Preču daudzumā, uzskaita neatbilstības un nosūtot neatbilstības aprakstu un sūtījuma datus uz info@alveja.lv.

7.6. Ja Pircējs ir pieņēmis piegādātās Preces bez komentāriem un 1 (vienas) dienu laikā, no Preces saņemšanas brīža, nav informējis par neatbilstībām Distances līguma noteikumiem, Pircējs apliecina, ka Preces ir piegādātas nebojātā iepakojumā, un to daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Distances līguma noteikumiem. Uzskatāms, ka ar pārdošanu saistītie pakalpojumi un Preču piegāde ir veikti atbilstoši.

7.7. Gadījumā, ja Pircējam ir piegādāta Prece, ko Pircējs nav pasūtījis (tajā skaitā, Pasūtījums sakomplektēts neprecīzi), vai ir konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi, Pircējs nosūta Pārdevējam paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@alveja.lv, aprakstot pretenzijas būtību. Pircējs un Pārdevējs vienojas par situācijas atrisināšanu.      

7.8. Ja Pircējs Preci neizņem 7.7.apakšpunktā minētajā termiņā un Pircējs nav vienojies ar Pārdevēju par izņemšanas laika pagarinājumu, Prece tiek atgriezta uz Pārdevēja noliktavu.  Šādā gadījumā Pircējam, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, no Preces saņemšanas termiņa beigām, tiek atmaksāta par Precēm samaksātā naudas summa ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu, kādu Pircējs izmantoja iegādājoties Preci. Ja Pircējs par Precēm norēķinājies izmantojot maksājumu karti Pārdevējam nav zināmi Pircēja bankas rekvizīti, šajā gadījumā Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai vienotos par naudas atgriešanu. Šajā punktā minētajā gadījumā Piegādes maksa Pircējam netiek atgriezta.

 

8. Produktu konsultācijas

8.1. Pircējs ir tiesīgs saņemt un tam tiek nodrošināta iespēja pieprasīt bezmaksas konsultācijas darba dienās no 9:00 līdz 19:00.

8.2. Pircējs konsultāciju var saņemt sekojošos veidos:

1) zvanot pa tālruni +371 29183591;

2) izmantojot e-pasta saraksti – info@alveja.lv;

3) izmantojot Tīmekļa vietnē Pircējam piedāvāto tiešsaistes sarakstes funkcionalitāti.

8.3. Pārdevējs sniedz atbildi konsultācijas pieprasījumam 1-2 darba dienu laikā.

8.4. Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai konsultāciju saturs tiek ierakstīts.

 

9. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

9.1. Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

9.2. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

9.3. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju.

 

10. Garantija

10.1. Garantija ir ražotāja apsolījums bez maksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

10.2. Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

 

11.  Atteikuma tiesības

11.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

11.2.  Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

11.2.1. Pircējs ir iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai tām drīz beidzas derīguma termiņš;

11.2.2. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, jo īpaši, attiecībā uz higiēnas precēm, kosmētiku;

11.2.3. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

11.3.  Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preču glabāšanas prasību ievērošanu (temperatūra, mitrums) līdz Preces atgriešanai Pārdevējam, saskaņā ar Preces uzglabāšanas instrukcijā noteiktajām prasībām. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.), nelietotām un tā, lai Preces nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudu.

11.4.  Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, sūtot ziņojumu uz info@alveja.lv

11.5.  Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā.

11.6. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

11.7. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas, izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu, kādu Pircējs izmantoja iegādājoties Preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim.

11.8. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar atgriežamajām Precēm, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību.

11.9.  Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 11.2. punktā norādītajiem gadījumiem.

 

12.  Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

12.1.  Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

12.2.  Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi”.

12.3.  Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.

 

13.  Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

13.1. Ikviens Pircējs var izteikt ieteikumus, priekšlikumus par tīmekļa vietnes darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu info@alveja.lv.

13.2. Pārdevējs atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā sūdzībā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas.

13.3. Ja Pārdevējs, objektīvu iemeslu dēļ, nevar sniegt atbildi 13.2. punktā norādītajā termiņā, tas nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta.

13.4. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, informē Pircēju, ka attiecīgo iesniegumu Pārdevējs ir saņēmis.

13.5. Ja Pircējs iesniegumā norādījis, ka uz tā iesniegumu nav nepieciešams atbildēt, Pārdevējs var neatbildēt uz šādu sūdzību.

13.6. Ja Pircējs nav devis norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, Pārdevējs atbildi uz iesniegumu nosūta uz Pircēja norādīto adresi. Ja elektroniskā veidā iesniegtā sūdzībā Pircējs nav devis norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, Sabiedrība atbildi uz sūdzību nosūta tikai elektroniskā veidā.

13.7. Pārdevējam ir tiesības atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

13.7.1. iesniegumā nav norādīts iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);

13.7.2.  sūdzības teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;

13.7.3. iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

13.7.4. atbilde uz sūdzību ir dota iepriekš, un tās saturs attiecībā uz iepriekšējā sūdzībā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

13.8. Gadījumos, kas uzskaitīti 13.7. punktā minētajos gadījumos Pārdevējs, norādot pamatojumu, informē Pircēju, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.

 

14. Bezrecepšu zāļu un Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi

14.1.  Ņemot vērā, ka Preču sortimentā ir Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

14.2.  Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8. sadaļu).

 

15. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi

15.1.  Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

15.2.  Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

15.3.  Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kuri Pircējam ir radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

15.4. Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi attiecībā uz Distances līgumu, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs Distances līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (traucējumi interneta savienojumā, dabas katastrofas, auto katastrofas, terorisma draudi, karš, streiki, nemieri, valsts iekšējie apvērsumi, valdības rīkojumi, pandēmija, nacionālā mēroga ārkārtas stāvoklis u.c.). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, puses var uz abpusējas vienošanās pamata izbeigt noslēgto Distances līgumu.

 

16. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

16.1.  Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs skaidri un nepārprotami apliecina savu piekrišanu noslēgt Distances līgumu un uzņemas pildīt Distances līguma saistības. Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kurai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

16.3.  Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir pilnā apmērā veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka) par Pasūtījumu.

16.4.  Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildītas saistības, kas izriet no Distances līguma.

 

17. Atlaižu kuponi

17.1. Pārdevējam ir tiesības piešķirt tīmekļa vietnes apmeklētājiem un Pircējiem Atlaižu kuponus, piedāvājot tos par piedalīšanos Pārdevēja mārketinga aktivitātēs. Atlaižu kuponā ir kods, kas satur burtu un/vai ciparu kombināciju, ar kuru iepērkoties tīmekļa vietnē var saņemt atlaides pirkumam vai saņemt dāvanas (turpmāk tekstā- Kupona kods).

17.2. Katras Atlaižu kuponu kampaņas noteikumi un darbības laiks tiek individuāli norādīts uz drukāta Atlaižu kupona vai digitālajā komunikācijā. Atlaižu kuponiem tiek piešķirts derīguma termiņš, kurš norādīts to izsniedzot.

17.3. Pircējs var ievadīt Kupona kodu Iepirkuma grozā pirms pasūtījuma veikšanas tam paredzētajā laukā. Ja Atlaižu kupona nosacījumi neatbildīs Iepirkuma groza saturam, būs iztecējis to derīguma termiņš vai tas citādi nebūs atbilstošs, Pircējs tiek par to informēts ar vizuālu brīdinājumu.

17.4. Viena Pasūtījuma ietvaros Pircējs var izmantot tikai vienu Atlaižu kuponu. Atlaižu kuponi netiek summēti.

17.5. Atlaižu kupons var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam vai konkrētām Precēm, noteikta naudas summas atlaide vai bezmaksas dāvana pie Pasūtījuma.

17.6. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt Atlaižu kupona noteikumus vai pārtraukt šīs akcijas norisi.

 

18. Strīdu risināšana

18.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem tīmekļa vietnē, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

18.2. Pircējs var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Interneta veikalā iegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni: +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi: ptac@ptac.gov.lv, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē: www.ptac.gov.lv.

18.3. Informācija attiecībā uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Eiropas Komisija piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē. Šī platforma ir paredzēta, lai atvieglotu ārpustiesas strīdu izšķiršanu saistībā ar līgumsaistībām tiešsaistes tirdzniecības un pakalpojumu līgumos. Platforma pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.4. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

 

19. Citi noteikumi

19.1. Šie Noteikumi ir apstiprināti un stājas spēkā ar 2022. gada 16.februāri.

19.2. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Distances līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Privātuma politika

Šie noteikumi nosaka, kā SIA V Network, reģistrācijas Nr. 42103111251, juridiskā adrese: Dārza iela 46-20, Liepāja, LV-3401 (turpmāk tekstā - alveja.lv) apstrādā alveja.lv portāla un mobilās lietotnes (turpmāk tekstā – Portāls) lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

 

1. Kādu informāciju mēs apstrādājam

1.1. Lai iegādātos alveja.lv produktu katalogā norādītos produktus Tev ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adrese.

1.2. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras Tu lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums).

1.3. Ja Tu veic maksājumus par Portālā pieejamiem pakalpojumiem (piemēram, par abonēšanas maksu, ziedojumiem, foto, video), mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem.

1.4. Mēs saņemam informāciju no un par trešo pušu mājaslapām un mobilajām lietotnēm, kuras Tu apmeklē, kad šīs trešās personas izmanto mūsu pakalpojumus (piemēram, autorizāciju ar Facebook vai Google vai kad Tu pārpublicē trešo personu saturu Portālā).

1.5. Mēs varam saņemt informāciju par Tevi no trešajām personām, piemēram, kad mēs veidojam kopīgus sadarbības projektus, vai no reklāmdevējiem, kuri vēlas izvietot vai personalizēt savu reklāmu Portālā.

1.6. Mēs izmantojam sīkdatnes, tāpēc aicinām iepazīties ar mūsu Sīkdatņu noteikumiem. 

 

2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju

Mēs apstrādājam Tavus personas datus un citu informāciju, lai:

2.1. nodrošinātu Tev iespēju saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus (iegādāties un noformēt pasūtījumus);

2.2. uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, kā arī izstrādātu jaunus pakalpojumus; 

2.3. piedāvātu un personalizētu reklāmu, kā arī novērtētu reklāmas efektivitāti;

2.4. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;

2.5. aizsargātu Tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai);

2.6. sniegtu Tev atbildes un sazinātos ar Tevi jautājumos, kas Tevi interesē, vai informētu Tevi par noteikumu izmaiņām.

 

3. Kā citi var piekļūt Tavai informācijai

3.1. Tavā profilā norādītie dati (piemēram, vārds un uzvārds, dzīvesvieta, profila attēls) un profilā esošais saturs (piemēram, publicētie un ieteiktie attēli, aktivitātes, draugi) ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešajām personām. 

3.2. Saturu, ko tu publisko savā profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā lietotnē (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.), tāpēc šādu saturu (piemēram, profila bildi, galerijas u.c.), izmantojot Portāla, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Tāpēc ievieto un dalies tikai ar tādu saturu, ko varēs redzēt citi lietotāji.

3.3. Ja Tu, izmantojot alveja.lv publicē saturu (piemēram, ievieto attēlus, raksti komentārus vai atsauksmes) vai veic citas darbības (piemēram, piedalies aptaujās, piesakies uz pasākumiem, iesaki saturu citām personām) trešo personu interneta vietnēs vai mobilajās lietotnēs, tad Tava profila dati (piemēram, vārds, uzvārds, profila attēls) var būt redzami personām, kas nav reģistrēti Portāla lietotāji.

3.4. Mēs varam nodot alveja.lv reģistrācijas veidlapas informāciju tikai oficiālās Forever Living Products pārstāvniecības interneta veikalam www.forever.lv, lai lietotājiem būtu ērtāka un vienkāršāka reģistrācija šajā interneta veikalā. Reģistrējoties Portālā Tev var tikt izveidots internetveikala www.forever.lv konts, kurā Tu vari iegādāties produktus, kas attēloti Portāla produktu katalogā. Klientu autorizācijas dati Portālam nav pieejami un par tiem Portāls atbildību nenes.

3.5. Mēs varam izmantot citu pakalpojumu sniedzēju produktus, un uz šādiem produktiem attiecas to izstrādāti lietošanas un privātuma noteikumi, kas Tev ir saistoši, ja esi Portāla lietotājs. Piemēram, mēs izmantojam YouTube, tajā skaitā YouTube API pakalpojumus (lietošanas noteikumi un privātuma noteikumi).

 

4. Kā mēs apstrādājam personas datus

4.1. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Portāla lietotāju skaitu, par reklāmu efektivitāti).

4.2. Tavi dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot Portāla darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

4.3. Atsevišķos gadījumos šajos noteikumos paredzēto mērķu sasniegšanai mēs varam nodot Tavus personas datus mūsu partneriem trešajās valstīs, kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni vai īstenojot atbilstošas garantijas.

4.4. Portālā var tikt izvietotas un Tev var tikt parādītas vai nosūtītas trešo personu reklāmas, tajā skaitā interaktīvā veidā. Mēs nekad nenododam reklāmdevējiem informāciju par lietotājiem un to personas datus, taču reklāmdevējiem var būt tiesības definēt reklāmas auditoriju (piemēram, pēc lietotāja dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, kontaktinformācijas u.tml.).

4.5. Mēs varam izpaust Tavus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (piemēram, lai atbildētu uz tiesas vai kompetentas iestādes pieprasījumu vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību).

4.6. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši Tavu piekrišanu.

4.7. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojumu saņemšanai no mums.

 

5. Kā Tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus

5.1. Tev ir tiesības pašam izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt (sadaļā “Mans profils”). Tev ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju, kā arī dzēst visu profilu.

5.2. Ņem vērā, ka Portāls ir pieejams citiem lietotājiem, tāpēc saturs, attēli, video un cita informācija, ko Tu publicē, var būt redzama citām personām.

5.3. Mēs glabājam un apstrādājam tavus datus, kamēr Tavs profils netiek dzēsts. Pēc profila dzēšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti.

5.4. Tev ir tiesības jebkurā brīdī dzēst savu profilu Portālā. Ja profils tiek dzēsts, tad tiks dzēsta informācija un saturs, ko būsi publiskojis, taču daļa informācijas var netikt dzēsta, jo tā nav piesaistīta Tavam profilam.

5.4. Pēc profila, datu un/vai informācijas dzēšanas no profila tā uzreiz vairs nebūs redzama citiem lietotājiem, taču minētais profils, dati un/vai informācija mūsu datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības.

 

6. Mūsu pakalpojumu vecuma ierobežojums

Portāls ir pieejams lietotājiem no 18 gadu vecuma.

 

7. Izmaiņas

Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Portālā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.

 

8. Saziņa ar mums

Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@alveja.lv,

Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2021. gada 1. marta

bottom of page